Besökare i trädgården

Nu i augusti har fjärilarna ökat markant i antal. De har antagligen kläckts ganska nyligen. Var man går i trädgården fladdrar de omkring eller sitter på blommorna. Det är fint.
Ibland upptäcker jag någon grannkatt som sitter och lurar på fiskarna i dammen. Hittills har de inte lyckats fånga någon fisk så vitt jag vet.